ITEM METADATA RECORD
Title: Wijsheid en spiritualiteit: de verwaarloosde bronnen van leiderschap
Authors: Verstraeten, Johan
Issue Date: 2009
Publisher: Uitgeverij Pelckmans
Host Document: Tussen moraal en winstmaximalisering. Ethische en deontologische uitdagingen voor het 21ste-eeuw kapitalisme (Jaarboek van het Verbond der Vlaamse Academici) pages:102-112
Abstract: In dialoog met theory U en een aantal werken over leiderschap wordt aangetoond dat de problemen in verband met leiderschap niet kunnen opgelost worden met het denken dat deze problemen heeft veroorzaakt. Er wordt gewezen op het belang van metaforische taal, contemplatie en meditatie als bron van wijsheid.
ISBN: 978 90 289 5628 5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.