ITEM METADATA RECORD
Title: Sibling en scholing: het effect van geslacht en van gezinssamenstelling op geletterdheid in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw
Authors: Vandezande, Mattijs ×
Matthijs, Koenraad #
Issue Date: 2009
Publisher: Aksant
Series Title: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis vol:6 issue:4 pages:70-86
ISSN: 1572-1701
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vandezande_Mattijs_2009.pdfmain article Published 453KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.