ITEM METADATA RECORD
Title: Grensoverschrijdende prostitutie: beleid nodig met drie I’s, Inzicht, Integraal en Internationaal
Authors: Loopmans, Maarten *
Van den Hazel, Rob * ×
Van Oijen, Sybil #
Issue Date: 2008
Series Title: Secondant vol:22 issue:6 pages:26-29
Abstract: De prostitutiesector heeft de laatste jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Neem bijvoorbeeld de invloed van de globalisering en het internet. Hierdoor staat prostitutie in veel westerse landen momenteel weer hoog op de politieke agenda. Maar reageert men ook doordacht?
ISSN: 1574-5732
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.