ITEM METADATA RECORD
Title: Op de kaart! Registratie vanuit pastoraal perspectief
Authors: Vandenhoeck, Anne # ×
Issue Date: Sep-2009
Publisher: Caritas Catholica Vlaanderen vzw
Series Title: Pastorale Perspectieven issue:143 pages:6-16
Abstract: In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot registratie door pastores in de gezondheidszorg. De auteur houdt een pleidooi voor een functionele narratieve registratie vanuit het belang van de spirituele zorg voor de totaalzorg van de patiënt, bewoner of cliënt en vanuit de zorg voor integratie van het pastoraat.
Description: No ISSN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Op de kaart registratie vanuit pastoraal perspectief.PDF Published 1766KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.