ITEM METADATA RECORD
Title: Pastores als spirituele zorgverleners: identiteit, professionaliteit en uitdagingen
Authors: Dillen, Annemie
Liegeois, Axel
Vandenhoeck, Anne
Issue Date: 2009
Publisher: Halewijn
Host Document: De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat pages:212-232
Conference: Profetisch en pastoraat: een LAT relatie? location:Leuven date:19 november 2009
Abstract: Wat betekenen de aanwezigheid en het werk van pastores in de zorgverlening vandaag? Hoe verhoudt hun opdracht zich tot andere vormen van zorg? Met deze vragen worden verschillende groepen van mensen regelmatig geconfronteerd. Deze tekst heeft als doel zicht te geven op de identiteit en professionaliteit van pastores.
ISBN: 978-90-8528-134-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Pastores als spirituele zorgverleners identiteit profesionaliteit en uitdagingen.pdf Published 2195KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.