ITEM METADATA RECORD
Title: De moed om te spreken en te handelen. Profetisch pastoraat
Editors: Dillen, Annemie
Liegeois, Axel
Vandenhoeck, Anne
Contributors: Burggraeve, Roger
De Maeseneer, Yves
Haers, Jacques
Issue Date: 2009
Publisher: Halewijn
Series Title: Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie vol:11
Conference: Prophetic Pastoral Care and Counselling location:Leuven date:20-24 August 2009
Profetisch en pastoraal, een LAT relatie? location:Leuven date:19 November 2009
Abstract: Alle grote religieuze tradities hebben profeten die de relatie tussen mensen en God ten goede hebben gekeerd. Ze deden dat door middel van woorden en daden, door hun manier van zijn. De auteurs van de verschillende bijdragen in dit boek beschrijven situaties die leiden tot negatieve contrastervaringen. Ze evalueren deze situaties in het licht van de (christelijke) theologie en menswetenschappen en zetten aan tot een veranderend denken en handelen. Dit boek wil de lezer helpen in het zien van vormen van onrecht, het evalueren van dergelijke situaties en het aanzetten tot handelen op weg naar het Rijk Gods. De verschillende auteurs geven inzichten in wat profetisch handelen vandaag kan zijn, voor elke christen, en in het bijzonder ook voor pastores. Het boek richt zich tot individuen, groepen, instellingen, organisaties en kerken.
ISBN: 978-90-8528-134-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Profetisch pastoraal handelen een (on)mogelijke roeping.pdf Published 24605KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.