ITEM METADATA RECORD
Title: Goede geneeskunde: vertrouwen ontmoet wetenschap
Authors: Meganck, Martin
Issue Date: 2009
Publisher: Domus Medica: Commissie Psychosociale Problematiek
Host Document: De huisarts gevangen in verhalen en tekeningen pages:106-107
Conference: Niets gevonden, toch ziek: huisartsen en psychosomatiek location:La Hulpe date:10-11 October 2009
Abstract: Dat psychosomatiek vaak niet ernstig wordt genomen, kan te maken hebben met de opstelling van "believers" in psychosomatiek zelf, nl. daar waar ze vaak hun opvattingen verdedigen met argumenten die niet openstaan voor falsificatie. Believers vinden die onweerlegbaarheid wellicht een sterk argument, maar wie Poppers wetenschapsfilosofie gebruikt zal hierin een wetenschappelijk deficit herkennen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
Sustainable Chemical Process Technology TC, Technology Campuses Ghent and Aalst
Sustainable Chemical Process Technology TC

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.