ITEM METADATA RECORD
Title: Meer dan één wereld te winnen: participatie van mensen met een handicap in de christelijke gemeenschap
Authors: Broesterhuizen, Marcel # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Collationes: Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal vol:39 issue:4 pages:413-426
Abstract: Genezingsverhalen nemen een centrale plaats in het Nieuwe Testament in. Door sommige mensen met een beperking wordt dat geduid als een ontkenning van de volwaardigheid van een leven met een functionele beperking. Functionele beperking leidt ertoe dat mensen een eigen wereldvisie, kosmologie, ontwikkelen waarin ook de christelijke traditie op een eigen manier wordt waargenomen. Door middel van een correlationel praxis van wederzijdse toegankelijkheid kunnen christelijke gemeenschappen en mensen met een beperking tot wederzijds begrip komen en participatie van mensen met een handicap in de christelijke gemeenschap mogelijk maken.
ISSN: 0776-8354
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.