ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatievoorkeuren van studenten en hun ervaringen met een portfolio: beïnvloeden deze factoren de studieaanpak?
Authors: Baeten, Marlies ×
Struyven, Katrien
Dochy, Filip #
Issue Date: 27-Nov-2009
Series Title: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs vol:27 issue:3 pages:171-180
Abstract: In het hoger onderwijs worden tal van initiatieven genomen om de evaluatiepraktijk te vernieuwen. In deze studie wordt nagegaan of studenten een portfolio als voorbeeld van
een nieuwe evaluatievorm appreciëren en of een portfolio studenten stimuleert tot een sterkere diepgaande studieaanpak. De deelnemers waren 138 eerstejaarsstudenten uit de professionele bachelor office management die het opleidingsonderdeel ‘Interculturele communicatie en training’ volgden in een portfoliogebaseerde leeromgeving. De resultaten van deze studie tonen aan dat studenten de voorkeur geven aan een traditioneel schriftelijk gesloten-boekexamen met tijdslimiet boven een portfolio. Bovendien hanteren studenten geen sterkere diepgaande studieaanpak in deze portfoliogebaseerde leeromgeving, maar neemt het gebruik van de oppervlakkige studieaanpak significant
toe. Deze oppervlakkige studieaanpak is echter niet lonend voor studenten, aangezien deze variabele een significant negatieve voorspeller is van de scores op het portfolio.
ISSN: 0168-1095
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Educational Sciences Research Units (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.