ITEM METADATA RECORD
Title: Ketenzorg
Authors: De Lepeleire, Jan
Verhey, Frans
Slaets, Joris
Jonker, C
Issue Date: 2009
Publisher: Bohn Stafleu vanLoghum
Host Document: Handboek Dementie. Laatste Inzichten in diagnostiek en behandeling
Article number: 8
Abstract: Kernpunten
 De toenemende vergrijzing van de westerse samenleving, dwingt ons ertoe de opvang van dementerende burgers te plannen. Tijdens het ziekteproces ondergaan de persoon met dementie en zijn omgeving verschillende transities. Er zijn nog talrijke barrières in de diagnose en behandeling van dementie, in alle landen en alle gezondheidszorgsystemen.
 Disease management programmes (DMPs) werden ontwikkeld om door middel van richtlijnen, zorgprotocollen en formularia de coördinatie van zorg tussen verschillende zorgverstrekkers te stroomlijnen en te doen resulteren in geïntegreerde zorg.
 Casemanagement is een gespecialiseerde vorm van zorg- en dienstverlening gericht op mensen met een grote behoefte aan zorg en ondersteuning of met een verhoogd risico op falen van de zorg , uitgevoerd door professionals met een beperkte case load. Hoewel mantelzorgers er baat bij hebben, is het effect ervan nog onvoldoende onderbouwd.
 De toenemende fragmentering van de zorg vergt nieuwe modellen van integratie van de hulpverleningsprocessen. Hiervoor moeten duidelijke keuzen gemaakt worden. Een uitgebreide lijst van organisatorische, structurele en inhoudelijke elementen moet worden ontwikkeld. Een goed georganiseerde eerstelijnszorg met een sterk geïntegreerde werking biedt belangrijke mogelijkheden om aan de nieuwe nood tegemoet te komen. Dit moet door degelijk onderzoek verder onderbouwd en ontwikkeld worden.
 De zorg voor dementerenden kan niet zonder een permanente en volgehouden aandacht voor en begeleiding van de mantelzorger.
ISBN: 9789031362288
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Academic Center for General Practice

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.