ITEM METADATA RECORD
Title: Haar Antwerpen (documentaire)
Authors: Bracke, Sarah
Issue Date: 2005
Abstract: Haar Antwerpen is een portret van een stad geschetst met de stemmen en visies van vrouwen. Vrouwen van verschillende leeftijden en verschillende ethnische achtergronden, die in Antwerpen geboren en getogen zijn of die er kwamen wonen, met of zonder papieren, spreken over wat publieke ruimte, bewegings/vrijheid en veiligheid betekent vanuit hun dagdagelijkse levens in de stad.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.