ITEM METADATA RECORD
Title: Retinopathy of prematurity: towards endocrine prevention
Other Titles: Endocriene preventie van retinopathie van de prematuur
Authors: Vanhaesebrouck, Sophie
Issue Date: 5-Jan-2010
Abstract: Retinopathie van de prematuur is nog steeds een belangrijke oorzaak van blindheid bij kinderen ondanks de huidige bestaande behandelingen, met n ame gecontroleerde zuurstoftoediening en cryo- of lasertherapie. Onderzoek naar de onderliggende moleculaire mechanismen suggereert dat&n bsp; ROP zou kunnen voorkomen worden indien de retina zich verder kan on twikkelen na de geboorte zonder een al te lange onderbreking. Gezien de glucose, insuline en IGF-I – as een belangrijke rol speelt in de fetale groei en ontwikkeling, stellen we de hypothese voorop dat deze factoren ook tussenkomen in de postnatale groei en de ontwikkeling van ROP. In een eerste retrospectieve studie kon het belang van immaturiteit en n utritie in de pathofysiologie van ROP benadrukt worden door de duur van parenterale nutritie te identificeren als indicator voor de ontwikkeling van ROP. In een tweede deel werd in een prospectieve studie middels con tinue glucose monitoring gekeken naar het impact van profylactische insu linebehandeling op glucose controle, groei en ROP. Onder deze therapie k on een betere glucose controle bekomen worden die zich weerspiegelt in m eer toediening van glucose IV, minder hyperglycemie alsook minder glycem ieschommelingen. In een subanalyse van de Belgische centra werd bijkomen d een belangrijke afname van ROP gezien bij de kinderen met een geboorte gewicht >1000g. Deze bevinding kon gelinkt worden aan glucose intake, ab solute glycemiewaarden (cut-off 6.3 mmol/L) en glycemieschommelingen. In de groep van kinderen met een geboortegewicht £1000g, werd weinig tot g een effect opgemerkt, vermoedelijk door de uitgesproken immaturiteit van deze kinderen. Deze bevindingen hebben geleid tot het uitvoeren van een dubbel experiment bij muizen waarbij het effect van zowel endogeen als exogeen IGF-I onderzocht werd. Deze experimenten konden het belang onder steunen van IGF-I op neonatale groei en retinopathie. Verdere studies zijn nodig om de onderliggende pathofysiologische mechan ismen te ontrafelen, maar onafhankelijk hiervan, ondersteunen en openen de bevindingen van deze thesis het perspectief op ROP preventie via tuss enkomst in de as glucose – insuline – IGF-I.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Section Newborn (-)
Animal Physiology and Neurobiology Section - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
thesis.pdf Published 5917KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.