ITEM METADATA RECORD
Title: Codex Sociale Zekerheid 2010
Authors: Simoens, Dries
van Eeckhoutte, Willy
Van Limberghen, Guido
Van Steenberge, Josse
Issue Date: 2009
Publisher: die Keure
Abstract: Deze wettenverzameling bevat, tezamen met de wetsgeschiedenis, alle belangrijke wetten, decreten, ordonnanties, koninklijke en ministeriele besluiten en besluiten van de deelregeringen over de sociale zekerheid sensu lato: werknemers en zelfstandigen, sociale bijstand + financiering.
ISBN: 978 90 4860 421 0
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.