ITEM METADATA RECORD
Title: Sparende therapie bij het niercelcarcinoom
Authors: SMIT, L.
Contributors: Van Poppel, Hendrik
Issue Date: Apr-2009
Publisher: CMPMedica
Series Title: Oncology News International vol:3 issue:2 pages:3-5
Conference: Therapie op Maat location:Arnhem, Nederland date:February 2009
Abstract: Tegenwoordig worden niertumoren vaker bij toeval ontdekt, wat resulteert in een stadiumverschuiving naar meer kleinere tumoren van een lagere graad. Voor de behandeling van deze kleine niertumoren is er een absolute voorkeur voor niersparende chirurgie en minimaal invasieve behandelingen in plaats van de radicale nefrectomie. Prof. dr. H. Van Poppel van de Katholieke Universiteit Leuven lichtte dit onderwerp toe tijdens de eerste sessie van het congres ‘Therapie op Maat’.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Urology Section (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.