ITEM METADATA RECORD
Title: De tuin der talen. Taalkennis en taalkunde tijdens de Renaissance in de Lage Landen
Authors: Van Hal, Toon
Isebaert, Lambert
Swiggers, Pierre
Issue Date: 2008
Publisher: KU Leuven
Abstract: <http://www.hortus-linguarum.be>
<http://www.tuin-der-talen.be>
Drietalige wiki (Nederlands, Frans, Engels) met informatie over de taalkundige arbeid van een aantal humanisten uit de Nederlanden tijdens de Renaissance. Een selectie van hun publicaties kan geraadpleegd worden in digitale vorm. De originelen bevinden zich in de collectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen.
De wiki is een gezamenlijk project van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen en het Centrum voor de Historiografie van de Linguïstiek van de Katholieke Universiteit Leuven.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Greek Studies, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.