ITEM METADATA RECORD
Title: Preliminaire bevindingen van focusgroeponderzoek over hinderpalen bij implementatie van evidence-based praktijkvoering in Vlaanderen
Other Titles: [Preliminary results of a focus-group-based research project on the problems of implementing evidence-based practice in Belgium (Flanders). Do psychiatrists differ from other health care practitioners?]
Authors: Hannes, Karin ×
Pieters, Guido
Simons, W
Herman, G
Aertgeerts, Bert #
Issue Date: 2008
Series Title: Tijdschrift voor Psychiatrie vol:50 issue:6 pages:345-352
Abstract: De impact van evidence-based praktijkvoering (EBP) is de laatste jaren sterk gestegen. Toch blijken zorgverleners moeite te hebben met het toepassen ervan.
Doel: In kaart brengen welke barrières Vlaamse zorgverleners ervaren bij het toepassen van EBP.
Methode: Een kwalitatief onderzoek, gebaseerd op 25 focusgroepen, waaronder 5 focusgroepen bij psychiaters.
Resultaten: Psychiaters deelden met zorgverleners uit andere disciplines de bezorgdheid omtrent de karakteristieken van bestaande evidence en de invloed van partners binnen de gezondheidszorg, vooral overheid, commerciële firma's en patiënten. Psychiaters percipieerden hun discipline als complex in vergelijking met andere disciplines, voornamelijk op het vlak van onderzoeksontwerp, de problematiek van patiënten, de diagnostiek en de therapeutische relatie tussen psychiater en patiënt. Uit de literatuur en de preliminaire resultaten van lopend onderzoek bleek dat ook andere beroepsgroepen geconfronteerd worden met die complexiteit.
Conclusie: Het simpelweg verwerpen van EBP in de psychiatrie op basis van disciplinegebonden barrières lijkt ongegrond.

BACKGROUND: The impact of evidence-based practice (EBP) has increased substantially in recent years. However, health care practitioners are experiencing difficulties in implementing EBP. AIM: The specific task was to find out what problems are encountered by Flemish (Belgian, Dutch-speaking) health care practitioners. method In order to explore this problem, we adopted a qualitative research strategy and set up 25 focus groups, 5 of which consisted solely of psychiatrists. results Psychiatrists shared with other health care disciplines some concerns about the characteristics of 'evidence' and about the influential role played by their 'partners' in the health care system, namely by government, commercial firms and patients. Psychiatrists perceived their discipline to be much more complex than other disciplines, particularly in areas such as research design, patients' problems, psychiatric diagnosis and therapeutic psychiatrist-patient relationships. The literature and the preliminary results of ongoing research revealed that other disciplines too are confronted with similar complexities. CONCLUSION: There seems to be no justification for ruling out the possibility of implementing EBP on the basis of discipline-related barriers.
URI: 
ISSN: 0303-7339
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
University Centre Sint Jozef (-)
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2008KHfocusgroepVlaanderenTvPsych.pdf Published 1720KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.