ITEM METADATA RECORD
Title: Waarom heksen in Afrika vier ogen hebben
Authors: Cassiman, Ann
Issue Date: 2009
Conference: De Kinderuniversiteit location:K.U.Leuven date:14 November 2009
Abstract: Hebben heksen in Afrika vier ogen? En hebben ze ook bezems? En waarom gaat iemand die ziek is niet naar het ziekenhuis, maar naar de waarzegger of de genezer? Ziekte en gezond zijn hebben een heel andere betekenis in Afrika. Als je in Afrika ziek wordt, zeggen de mensen dat het komt omdat het huis te warm is. Natuurlijk is het er vaak warm, maar een té warm huis wil zeggen dat er ergens in de grote familie een probleem is. Of dat er ruzie of jaloesie is, ofdat één van de oude mensen die al gestorven zijn, boos zijn omdat er niet goed voor hen gezorgd wordt. Dat kan enkel opgelost worden door een ritueel, dat is een soort van feest/handeling (een dansfeest, een offerfeest,...) die dient om de familie terug te herenigen en alle plooien glad te strijken. Pas dan kan de ziekte verjaagd worden en kan de zieke genezen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Anthropological Research in Africa

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.