ITEM METADATA RECORD
Title: Ervaring met justitie als differentiërende factor in het oordeel over justitie. Een introductie tot procedurele rechtvaardigheid
Authors: De Mesmaecker, Vicky # ×
Issue Date: 5-Dec-2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:73 issue:14 pages:562-576
Abstract: De Belg met een persoonlijke ervaring met justitie in een strafrechtelijke zaak beoordeelt het instituut justitie minder positief dan de Belg zonder dergelijke ervaring. Traditioneel wordt deze verdeeldheid toegeschreven aan een ontevredenheid van de burger met de rechterlijke beslissing. Voorliggende bijdrage peilt naar de rol ter zake van procedurele aspecten van de rechtspleging.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.