ITEM METADATA RECORD
Title: Topische behandeling met een sterke/potente corticoïdencrème op de niet-retraheerbare voorhuid van 462 prepuberale jongens: gunstige langetermijnresultaten en veiligheid
Authors: Ghysel, C. ×
Vander Eeckt, K.
Bogaert, Guy #
Issue Date: 2007
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 issue:21 pages:1040-1048
Abstract: Het doel van deze studie was het evalueren van de langetermijnresultaten van het gebruik van een topische, potente corticoïdencrème bij de behandeling van niet-retraheerbare voorhuid, "pinpoint"-fimose, balanopreputiale vergroeiingen en lichen sclerosus et atrophicus bij jongens tussen 1 maand en 13 jaar oud.
Tussen januari 2000 en juni 2004 raadpleegden 564 prepuberale jongens tussen 1 maand en 13 jaar (gemiddelde leeftijd: 4,7 jaar; mediane leeftijd: 3,5 jaar) wegens een niet-retraheerbare voorhuid. Er werd een verschil gemaakt tussen een fysiologische prepuberale voorhuidvernauwing/fimose, een pinpointfimose, balanopreputiale vergroeiingen en een dermatopathologische probleem, zoals lichen sclerosus et atroficans of balanitis xerotica obliterans. Voorgesteld werd om een topische corticoïdencrème tweemaal daags gedurende 6 weken aan te brengen of om onmiddellijk een heelkundige verwijdering van de vernauwde voorhuid te laten uitvoeren. 26 van de 564 jongens wensten onmiddellijk een circumcisie en 26 weigerden het gebruik van de corticoïdencrème, maar werden wel opgevolgd. 512 kinderen kozen voor de behandeling met corticoïdencrème en stretching van de voorhuid. 50 van deze 512 konden nadien niet gecontacteerd worden en dus niet in de studie worden opgevolgd. Een telefonisch interview werd uitgevoerd om zowel de korte- als de langetermijnresultaten te evalueren.
462 jongens die gekozen hadden voor het gebruik van de corticoïdencrème en stretching van de voorhuid, konden in onze studie opgevolgd worden.
In de kortetermijnfollow-up na 6 weken hadden 400 van hen een retraheerbare voorhuid, 62 hadden geen retraheerbare voorhuid (van deze laatsten verkozen 4 jongens na 6 weken een circumcisie).
In de langetermijnfollow-up na gemiddeld 22 maanden hadden 383 jongens een goed retraheerbare voorhuid, terwijl 44 geen goed retraheerbare voorhuid hadden. 35 jongens ondergingen een circumcisie.
Bij de jongens die na 6 weken geen retraheerbare voorhuid hadden, toonde een hergebruik van de corticoidencrème een stijging van het succespercentage aan na gemiddeld 22 maanden. De resultaten waren onafhankelijk van de leeftijd en van het type voorhuidvernauwing, zowel op korte als op lange termijn. Er werden geen bijwerkingen van de lokale corticoïdencrème gemeld.
De studie toonde aan dat het gebruik van een lokale, potente corticoïdencrème veilig, eenvoudig en effectief is op korte en op lange termijn bij alle typen van niet-retraheerbare voorhuid bij jongens tussen 1 maand en 13 jaar. De efficiëntie van de behandeling hangt niet af van de leeftijd of van het type fimose.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.