ITEM METADATA RECORD
Title: Over de erfzonde als een gelukkige schuld
Authors: Brabant, Christophe
Issue Date: 2009
Publisher: Pelckmans
Host Document: Worstelen met het Woord. Tegendraadse bijbellezingen pages:35-47
Abstract: Christophe Brabant buigt zich over de complexe notie van de ‘erfzonde’, die in de christelijke traditie vreemd genoeg een ‘gelukkige schuld’ wordt genoemd. Brabant zoekt naar de kern van deze paradox.
Om deze paradox van het geloof te begrijpen keert Brabant
terug naar het zogenaamde tuinverhaal, waar Adam en Eva van de
verboden vrucht eten. Hij komt al snel tot de vaststelling dat dit verhaal helemaal niet spreekt over de erfzonde. Dit paradoxale christelijke begrip is het resultaat van meerdere Bijbelse teksten en van een lange traditie. Als echte katholiek neemt Brabant ook die complexe
traditie op in zijn worsteling met de erfzonde als gelukkige schuld.
ISBN: 978-90-289-5562-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
Research Unit of Pastoral and Empirical Theology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.