ITEM METADATA RECORD
Title: Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen
Other Titles: De instroom in en effecten van loopbaanbegeleiding onder de loep genomen
Authors: Verbruggen, Marijke
Sels, Luc
Issue Date: 2009
Publisher: K.U.Leuven - Steunpunt Werk en Sociale Economie
Series Title: WSE Report 20-2009 pages:1-74
Abstract: Dit rapport vormt de neerslag van het onderzoek “Loopbaanbegeleiding in Vlaanderen”. Met dit
onderzoek hoopten we twee belangrijke doelstellingen te realiseren. In de eerste plaats wouden we een duidelijk profiel opstellen van de deelnemers aan loopbaanbegeleiding. Daarnaast trachtten we te achterhalen welke impact loopbaanbegeleiding heeft op het leven en de loopbaan van de deelnemers.

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, startten we een onderzoek waarbij werknemers die in loopbaanbegeleiding stappen op drie momenten werden bevraagd: (1) bij de start van de loopbaanbegeleiding (2) op het einde van de loopbaanbegeleiding en (3) 6 maanden na de laatste begeleidingssessie. Zelfstandigen werden uitgesloten van het onderzoek om de doelgroep enigszins homogeen te houden.

We contacteerden alle loopbaancentra die zowel in 2005 als in 2006 actief loopbaanbegeleiding
aanboden. In totaal waren 12 van de 14 centra bereid om aan het onderzoek deel te nemen. Aan
deze centra werd gevraagd om alle werknemers die tussen het voorjaar van 2006 (maart/april/mei
– afhankelijk van het centrum) en 30 september 2006 bij hen met loopbaanbegeleiding startten te betrekken bij het onderzoek. “Betrekken bij het onderzoek” hield concreet in: (1) de deelnemers na het intakegesprek over dit onderzoek vertellen en hen vragen om een eerste vragenlijst in te vullen en (2) wanneer deze mensen hun begeleiding beëindigen een tweede vragenlijst meegeven.
ISBN: 97 890-8873-037-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009-11-27 - WSE 20-09_volledig.pdfWSE Report 20-2009 Published 893KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.