ITEM METADATA RECORD
Title: Effecten van klimaatverandering op het grondwatersysteem in het Grote-Nete bekken, België
Authors: Woldeamlak, S.T.
Batelaan, Okke
De Smedt, F. #
Issue Date: 2008
Publisher: Universiteit Antwerpen
Host Document: Congres Water en Klimaatverandering pages:44-44
Conference: Congres Water en Klimaatverandering location:Antwerpen date:14-15 oktober 20008
Abstract: Effecten werden gemodelleerd van klimaatsverandering op het grondwatersysteem in het Grote-Nete bekken, België. De gesimuleerde klimaatsscenario's voor het gebied van 525 km2 waren een nat (greenhouse), koud, NATCC (North Atlantic Thermohaline Circulation Change) en droog scenario. Lage, gemiddelde en hoge schattingen van temperatuurveranderingen werden gebruikt voor het natte scenario. Seizoenale en jaarlijkse waterbalanscomponenten inclusief grondwatervoeding werden gesimuleerd gebruikmakend van het WetSpass model, terwijl gemiddelde jaarlijkse grondwaterstanden en afvoeren werden gesimuleerd met een tijdsonafhankelijk MODFLOW grondwaterstromingsmodel. WetSpass resultaten voor de natte scenario's tonen aan dat verwacht wordt dat meer natte winters en droge zomers zullen optreden relatief ten opzichte van de huidige situatie. MODFLOW resultaten voor het natte, hoge temperatuur scenario laten zien dat grondwaterstanden stijgen met maximaal 79 cm, welk een duidelijke invloed zal hebben op plantensoortensamenstelling en -rijkdom. Resultaten verkregen voor het koude scenario laten drogere winters en nattere zomers zien ten opzichte van de huidige condities. Daarentegen voorspellen de droge scenario's droge condities het hele jaar. De grondwatervoeding tijdens de zomer reduceert in dat geval tot nul, wat deels toegeschreven wordt aan de hoge verdamping van bossen en de lage neerslag. De gemiddelde jaarlijkse grondwaterstand reduceert met 0.5 m, met een maximum van 3.1 m aan de oostkant van het Kempisch plateau. Verwacht wordt dat deze veranderingen sterke invloed zullen hebben op aquatische en terrestrische ecosystemen en gewasproductie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Division of Geology
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
9740.pdf Published 10KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.