ITEM METADATA RECORD
Title: Wanneer “meer minder betekent”: Motivatieprofielen van leerlingen in kaart gebracht
Authors: Sierens, Eline
Vansteenkiste, Maarten
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Host Document: Leerproblemen evidence-based voorspellen, onderkennen en aanpakken: Bijdragen uit onderzoek edition:1st pages:73-87
Abstract: Heel wat mensen uit de onderwijspraktijk stellen: "Hoe meer leerlingen gemotiveerd zijn, hoe beter." Deze uitspraak sluit aan bij de kwantitatieve visie op motivatie. De kwalitatieve visie, zoals o.a. vertegenwoordigd door de Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan, 2000), beklemtoont echter dat meer motivatie niet noodzakelijk gerelateerd is aan betere leeruitkomsten. Binnen de kwalitatieve benadering telt naast de hoeveelheid motivatie ook het soort motivatie, waarbij gecontroleerde of verplichtende motivatie wordt onderscheiden van autonome of welwillende motivatie. Gebaseerd op deze twee soorten motivatie geeft recent onderzoek aan dat er bij leerlingen vier verschillende motivatieprofielen kunnen onderscheiden worden. Leerlingen die tot deze motivatieprofielen behoren, vertonen een verschillend leerprofiel en ze hebben het gevoel dat hun leerkrachten gekenmerkt worden door een verschillende leerkrachtstijl. Specifiek wordt vastgesteld dat de kwalitatief goed gemotiveerde groep, die hoog scoort op autonome motivatie en laag op gecontroleerde motivatie, het meest optimale leerpatroon vertoont en het meeste autonomieondersteuning, structuur en betrokkenheid vanwege hun leerkrachten ervaart in vergelijking met de andere motivatieprofielen. De bevindingen liggen volledig in de lijn van de kwalitatieve visie op motivatie, zoals voorgehouden binnen de zelf-determinatietheorie, en spreken de kwantitatieve visie eerder tegen.
ISBN: 978-90-334-7621-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.