ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van hand en pols: het stoornis/beperking-concept
Authors: De Smet, Luc # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 issue:21 pages:984-988
Abstract: Meten van het effect van ziekte of letsel op de algemene
gezondheid en de functionaliteit is een hoeksteen in de moderne geneeskunde. De Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) introduceerde in 1981 het systeem
„impairment/disability/handicap” (stoornis/beperking/
handicap) in de beoordeling van ziekte en gezondheid
(1). Dit werd enigszins aangepast in 2001 als de „International classification of functioning, disability and health” (ICF). Dit is een uitbreiding met de invoering
van interne en externe beïnvloedende elementen,maar het basisidee bleef ongewijzigd (www.who.int/classifications/icf /en/ – www.who.int/icidh/).
Definitie 1: De stoornis is het zogenaamde „meetbare”
verlies dat door een anatomisch letsel of een functiestoornis wordt veroorzaakt: pijn (meetbaar?), bewegingsbeperking, krachtsverlies, sensibiliteitsverlies.
Definitie 2: De beperking is een tekort binnen het
algemeen functioneren van de patiënt, of de mate van
interferentie met de functies van het dagelijkse leven, het
werk, de vrije tijd.
Definitie 3: De handicap is de maatschappelijke
impact van de beperkingen (2-4).
Zo leidt een letsel van de buigpees tot een beperkte
flexie van de vinger (stoornis); dit leidt tot de onmogelijkheid tot het uitvoeren van bepaalde taken in het
dagelijks leven en het beroep (beperking), wat leidt tot
bijvoorbeeld het verlies van de job en loonverlies (handicap).Voor de evaluatie van hand- en polsletsels, al dan niet behandeld, wordt vaak een beroep gedaan op scores
samengesteld uit verschillende elementen van stoornis,
beperking of handicap en soms worden daarbij zelfs
radiografische bevindingen betrokken. Een ander nadeel
is ook dat het aandeel van de verschillende onderdelen
binnen een score kan variëren. Dit geeft bijgevolg zelden
een goed beeld van de reële toestand van de hand
of van de patiënt.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Orthopaedics Section (-)
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.