ITEM METADATA RECORD
Title: Intrahepatische zwangerschapscholestase: nieuwe inzichten in pathogenese en behandeling
Authors: Humblet, E
Van Steenbergen, Werner
Verhaeghe, Johan
Nevens, Frederik
Fevery, Johan
Verslype, Chris # ×
Issue Date: 2007
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 pages:1190-1197
Abstract: Intrahepatische zwangerschapscholestase is een weinig voorkomende aandoening die vooral optreedt in het derde trimester van de zwangerschap. De aandoening is geassocieerd met hoge foetale morbiditeit en mortaliteit. Ze kenmerkt zich door uitgesproken jeuk met biochemisch hoge galzoutenconcentratie (> 11 mmol/l) en eventueel gestoorde levertests. Kenmerkend is het snel en volledig herstel na de bevalling. De ernst van de aandoening en het risico op foetale verwikkelingen is gekoppeld aan de galzoutenconcentratie (zeker boven de 40 mmol/l).
Er is een familiale voorbeschiktheid, en de prevalentie is hoger bij meerlingzwangerschappen en bij vrouwen met een voorgeschiedenis van cholestase door orale anticonceptie. De ziekte kan zich herhalen bij een nieuwe zwangerschap.
Naast hormonale veranderingen in oestrogeen- en progesteronmetabolieten is er een genetische voorbeschiktheid waarbij mutaties in de galtransporteiwitten, voornamelijk MDR3 en BSEP, een rol spelen in de pathogenese. Ursodesoxycholzuur is de eerste keuze in medicamenteuze behandeling. Een goede monitoring en inductie van de arbeid van zodra longmaturiteit is bekomen, blijven evenwel aangewezen om de foetale morbiditeit en intra-uteriene sterfte te voorkomen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
Pathophysiology of Pregnancy Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.