ITEM METADATA RECORD
Title: Leveraantasting bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber
Authors: Bossuyt, P
Pirenne, Jacques
Aerts, Raymond
Monbaliu, Diethard
Cassiman, David
Verslype, Chris
Van Steenbergen, Werner
Nevens, Frederik # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:64 issue:18 pages:927-931
Abstract: Hereditaire hemorragische teleangiëctasie (HHT) is een zeldzame vasculaire aandoening die verschillende organen kan aantasten. Recentelijk werden de genetische mutaties beschreven, alsook de onderliggende patho-fysiologische mechanismen.
Door de aparte vascularisatie van de lever uit de leveraantasting bij deze aandoening zich in een uitgebreid spectrum van klinische beelden die elk een verschillende aanpak vergen. Beeldvorming toont typische afwijkingen. Bij een ernstige klinische presentatie is levertransplantatie de enige curatieve therapie.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
Laboratory of Abdominal Transplantation
Abdominal Surgical Oncology
Laboratory of Nephrology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.