ITEM METADATA RECORD
Title: Omentaal infarct en appendagitis epiploica. Zeldzame maar niet te miskennen oorzaken van acute buikpijn
Authors: Decock, Sophie ×
Vanbeckevoort, Dirk
Sprengers, Dirk
Nevens, Frederik #
Issue Date: 2007
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 issue:19 pages:930-934
Abstract: Omentaal infarct en appendagitis epiploica zijn goedaardige aandoeningen veroorzaakt door veneuze trombose van respectievelijk het omentum en een appendix epiploica. Het klinisch beeld kenmerkt zich door acuut ontstane, atypische abdominale pijn waardoor de diagnose praktisch nooit wordt gesteld op klinische basis, maar eerder wordt gedacht aan appendicitis, diverticulitis, cholecystitis, wandpijn of - bij vrouwen - gynaecologische problematiek.
Een echografie en vooral een computertomografie (CT) tonen echter karakteristieke afwijkingen die toelaten een correcte diagnose te stellen. Dit is uiterst belangrijk omdat beide aandoeningen in de overgrote meerderheid spontaan gunstig evolueren binnen de veertien dagen. Preoperatieve diagnostiek door middel van echografie of CT voorkomt aldus onnodige heelkundige exploratie, onnodige hospitalisatie en onnodige antibioticatherapie.
Het beleid bij beide aandoeningen bestaat uit informatie aan de patiënt omtrent de problematiek, uit geruststelling en zo nodig uit toediening van analgetica.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
Radiology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.