ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe inactief is de leverziekte bij hepatitis B-"surface"-antigeenpositieve patiënten met normale transaminasen?
Authors: Fevery, Johan ×
Vanfleteren, L
Dockx, S
Perez-Gutierrez, Nelson
Nevens, Frederik #
Issue Date: 2007
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 issue:12 pages:549-555
Abstract: "Inactieve HBV-dragers" worden in de westerse populatie gedefinieerd als HBsAg-positieve patiënten met blijvend normale transaminasen en een lage serumconcentratie van HBV-DNA. Zij zijn meestal HBeAg-negatief. In voornamelijk Aziatische landen vindt men ook patiënten met normale transaminasen die meestal HBeAg-positief zijn en een hoge waarde van serum-HBV-DNA hebben. Bij patiënten van Kaukasische oorsprong zijn op lange termijn de levergerelateerde verwikkelingen zeldzaam, zeker wanneer het serum-HBV-DNA lager blijft dan 104 kopieën/ml. Patiënten met hoge HBV-DNA-waarden, zoals de bovenvermelde Aziatische patiënten, lopen echter wel een verhoogd risico om op lange termijn verwikkelingen te ontwikkelen.
Bij gestoorde levertests of bij klachten moet bij inactieve HBV-dragers een reactivatie van het virus tijdig herkend worden. In dit geval dient een leverbiopsie te worden uitgevoerd om het stadium van de aandoening beter in te schatten en een therapie te overwegen. Een strikte opvolging wordt aanbevolen bij personen met normale transaminasen bij wie de echografie bij het eerste contact niet normaal is (bv. uitgedoofde cirrose) en ook bij patiënten ouder dan 40 jaar die perinataal (vnl. in het Verre Oosten) besmet werden, daar zij toch een risico lopen van het ontwikkelen van het hepatocellulair carcinoom.
Inactieve dragers zijn potentieel toch besmettelijk, waardoor een vaccinatie van partner en huisgenoten en een immunisatie van elke pasgeborene noodzakelijk is.
Het virus wordt onderdrukt door het immunologisch systeem van de gastheer. Indien een immunosuppressieve therapie noodzakelijk zou worden (corticoïden, chemotherapie, ...), dient derhalve profylactisch gelijktijdig een antivirale therapie (bv. lamivudine) te worden ingesteld wegens het gevaar van een HBV-reactivatie tijdens of na de immunosuppressieve therapie, wat mogelijk aanleiding kan geven tot acuut leverfalen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.