ITEM METADATA RECORD
Title: Het klinisch belang van polypoïde letsels in de galblaas
Authors: Lecluyse, K ×
Nevens, Frederik #
Issue Date: 2005
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:14-15 pages:1039-1043
Abstract: Polypoïde letsels in de galblaas worden vaak toevallig ontdekt tijdens een routine-echografie of als pathologisch-anatomische bevinding na een galblaasresectie. Meestal gaat het om goedaardige letsels, cholesterolpoliepen genaamd. In enkele gevallen kunnen de letsels ontaarden.
Differentiatie van deze poliepen gebeurt hoofdzakelijk in functie van de grootte, bepaald via echografie en echo-endoscopie. Indicaties voor een cholecystectomie in geval van polypoïde letsels zijn biliaire symptomen, de aanwezigheid van cholecystolithiasis, patiënten ouder dan 50 jaar en letsels groter dan 10 mm. Bij kleinere letsels is regelmatige echografische controle meestal voldoende.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.