ITEM METADATA RECORD
Title: Transjugulaire interhepatische portosystemische shunts (TIPS): nut van gecoverde stents
Authors: Nevens, Frederik ×
Maleux, Geert #
Issue Date: 2005
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:23 pages:1725-1728
Abstract: Slokdarmvaricesbloedingen en refractaire ascites zijn de meest gevreesde verwikkelingen van levercirrose en portale hypertensie. In eerste instantie dienen deze verwikkelingen aangepakt te worden met aangepaste medische therapieën, doch wanneer deze falen, dienen deze patiënten doorverwezen te worden voor het plaatsen van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPS). Klassiek wordt deze shunt gevormd door het plaatsen van een vasculaire stent die een rechtstreekse verbinding vormt tussen de portale vene en een subhepatische vene. Echter een belangrijk nadeel van deze behandelingswijze is de relatief hoge frequentie van recidiefsymptomen ten gevolge van progressieve vernauwing van de stent met aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit tot gevolg.
Recentelijk kon echter aangetoond worden dat vasculaire stents, bedekt met e-PTFE, slechts in een beperkt aantal gevallen een shuntdisfunctie vertonen; hierdoor is de TIPS-procedure nu wel een betrouwbare en duurzame behandelingswijze geworden. Ten slotte kon eveneens aangetoond worden dat patiënten bij wie een TIPS uitgevoerd werd met een e-PTFE bedekte stent, een verhoogde overleving hebben dan wanneer bij deze patiënten een TIPS zou uitgevoerd worden met een klassieke vasculaire stent. Deze nieuwe ontwikkelingen in stenttechnologie zijn een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van verwikkelde portale hypertensie en kunnen leiden tot een herdefinitie van de indicaties tot plaatsen van een TIPS.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
Radiology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.