ITEM METADATA RECORD
Title: Bevolking: Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Authors: Matthijs, Koenraad
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Abstract: Feiten en cijfers over bevolking spreken tot de verbeelding. Wist je dat mannen een lagere huwelijkskans hebben dan vrouwen, dat migrantenkinderen een hogere sterftekans hebben dan autochtone kinderen, dat Belgen vandaag dubbel zo lang leven als honderd jaar geleden, en dat er elke minuut op wereldniveau een zwangere moeder sterft? Tijdens het lezen van de vorige zin zijn er overigens dertig wereldbewoners bijgekomen, wat betekent dat er om de vier dagen een stad ter grootte van Brussel
bijkomt. Verder kan men zich afvragen welke op dit moment de belangrijkste bevolkingskwesties op wereldschaal zijn. Is dat agressieve armoede, expanderende veroudering, explosieve verstedelijking, ongecontroleerde internationale migratie, te lage vruchtbaarheid of te hoge vruchtbaarheid? Moet de wereldbevolking verminderen, stabiel blijven of toenemen? Wat is vandaag in Vlaanderen het belangrijkste bevolkingsprobleem? Zal dat over twintig jaar ook nog zo
zijn? Kan, mag of moet het lage Vlaamse geboortecijfer worden gecompenseerd door meer immigratie? Waarom (niet)? Wie mag komen en uit welk land? En wie wil er eigenlijk
(nog) naar Vlaanderen komen? Iedereen heeft zo zijn ideeën over bevolkingskwesties. Eens de discussie start, blijkt echter al gauw hoe complex en dubbelzinnig dat allemaal is. overtuigde antwoorden worden onzekere vragen. Er is dan ook nood aan informatie en duiding van het demografische basisinstrumentarium. Dit boekje biedt daarvoor de elementaire stapstenen.
ISBN: 978 90 334 7590 0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.