ITEM METADATA RECORD
Title: Behandeling van chronische hepatitis C
Authors: Nevens, Frederik # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:59 issue:19 pages:1184-1187
Abstract: In België vindt men bij 0,8% van de bevolking antistoffen tegen hepatitis C. De meeste ervan hebben een chronische hepatitis C, waarvan 20 à 30% cirrose zal ontwikkelen na 20 à 30 jaar. Alle patiënten met verhoogde transaminasen dienen een antivirale therapie te krijgen tenzij er contra-indicaties zijn.
De standaardtherapie is peginterferon-alfa tezamen met ribaverine. De kans op genezing bedraagt 40 à 50% voor een genotype 1 en 70 à 80% voor genotypen 2 en 3. Voor een aantal patiënten die een gedrukte gemoedsstemming ontwikkelen door deze therapie, zijn antidepressiva nuttig.
Nieuwe antivirale middelen en fibroseremmers zijn in ontwikkeling.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.