ITEM METADATA RECORD
Title: Leverpolycystose
Authors: Nevens, Frederik # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:56 issue:12 pages:945-948
Abstract: Congenitale levercysten, ontstaan ten gevolge van een ontwikkelingsstoornis van de galwegen, zijn de frequentst voorkomende cystische letsels in de lever.
Men onderscheidt de eenvoudige congenitale levercysten, die gewoonlijk solitair zijn, en de congenitale leverpolycystose met een onnoemelijk aantal levercysten. De meerderheid van deze laatste patiënten heeft eveneens een autosomaal dominante polycystische nierziekte. Een polycystische leverziekte kan evenwel ook voorkomen als een aparte entiteit. Deze komt vooral in België voor.
Indien solitaire levercysten klachten geven, wat zeldzaam is, dienen ze behandeld te worden door percutane sclerose of chirurgische fenestratie en/of resectie.
Congenitale polycystose kan verwikkeld worden met een uitgesproken hepatomegalie, wat aanleiding geeft tot een slechte levenskwaliteit. Levertransplantatie is aangewezen voor uitgesproken vormen van leverpolycystose met multipele kleine cysten, waarbij geen leversegmenten gespaard zijn. Deze behandeling geeft excellente korte- en langetermijnresultaten.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hepatology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.