ITEM METADATA RECORD
Title: Conservatieve aanpak van blaasproblemen bij gevorderde multiple sclerose
Authors: De Ridder, Dirk # ×
Issue Date: Sep-2006
Publisher: Urobel vzw
Series Title: Urobel Magazine vol:3 issue:1 pages:20-21
Abstract: Bij patiënten met minimale aantasting ten gevolge van Multiple Sclerose staat de behandeling van blaasklachten relatief goed beschreven. Het opstarten van blaasrelaxerende medicijnen of anticholinergica eventueel samen met intermittente zelfsondage vormen hier de gouden standaard. Bij gevorderde MS (EDSS >7) is de behandeling minder duidelijk. In vele gevallen worden permanente katheters gebruikt. Deze brengen hun eigen problemen met zich mee zoals het verstoppen van de katheter, urineverlies naast de katheter, chronische infectie, steenvorming of bloedverlies in de urine. Andere factoren kunnen tevens een goed management van de blaas bemoeilijken. Moeilijke transfers, moeilijk bereikbare toiletten, bijwerkingen van medicaties, spasticiteit en cognitieve problemen kunnen roet in het eten strooien. Veel artsen minimaliseren deze problematiek of zijn hier onvoldoende mee vertrouwd zodat vele van deze problemen eigenlijk moeten opgevangen worden door de verpleegkundigen. Binnen de SUBDIMS (Sexual Urological Bowel Dysfunction in MS- een studiegroep van Rehabilitation in Multiple Sclerosis) werden hieromtrent een paar consensus meetings georganiseerd. Enerzijds werd er een literatuur onderzoek uitgevoerd. Anderzijds werd er ook een vragenlijst verstuurd naar 45 Europese MS centra met vragen omtrent hun dagelijkse praktijkvoering.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Urology Section (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.