ITEM METADATA RECORD
Title: Parastatalen van de FOD Economische Zaken en zijn voorgangers
Authors: Buyst, Erik
Issue Date: 2009
Publisher: Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Host Document: Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw edition:Tweede herziene en uitgebreide uitgave pages:595-600
Article number: 11
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Center of Economic History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.