ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwerp en beheersingsstructuren voor samenwerkingsrelaties: de invloed van partnerselectie en voorgaande transactie-ervaringen
Authors: Dekker, Henri ×
Van den Abbeele, Alexandra #
Issue Date: Sep-2009
Series Title: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie issue:9 pages:293-300
Description: Effectieve beheersingsstructuren kunnen het verschil maken tussen succes of falen van interorganisationele samenwerking. Het ontwerp hiervan is echter geen sinecure en stelt managers voor een complexe taak. Dit artikel is gebaseerd op twee onderzoeken (Dekker 2008; Dekker & Van den Abbeele 2009) die zich richten op de vraag hoe het partnerselectieproces en voorgaande transactie-ervaringen kunnen bijdragen aan het ontwerp van beheersingsstructuren voor samenwerking tussen ondernemingen. Beide onderzoeken maken gebruik van enquêtedata over IT-uitbesteding transacties in Nederland en België om in kaart te brengen hoe het partnerselectieproces het ontwerp van beheersingsstructuren beïnvloedt en wat daarbij de rol is van voorgaande transactie-ervaringen tussen de samenwerkende partijen. De bevindingen ondersteunen de verwachting dat zowel het partnerselectieproces als eerdere transactie-ervaringen belangrijke leerprocessen vormen die bijdragen aan de ontwikkeling van beheersingsstructuren
ISSN: 0924-6304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.