ITEM METADATA RECORD
Title: Aansprakelijkheid voor gerechtskosten en aansprakelijkheid van de advokaat
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: 1997
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve issue:1 pages:2-4
Conference: studiedag Vlaams Pleitgenootschap van de Vereniging van vrede- en politierechters en de balie te Brussel location:Brussel date:juni 1996
ISSN: 2032-1171
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.