ITEM METADATA RECORD
Title: De ontvangstleer bij derdenbeslag en andere kennisgevingen die de betalingsverplichting van een schuldenaar wijzigen, en de verzendingsleer bij rechtshandelingen die een termijn doen ingaan
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(1999-2000) issue:39 pages:1338-1342
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ontvangstleer.pdf Published 85KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.