ITEM METADATA RECORD
Title: Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen - de nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:(2001-2002) pages:433-447
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
elektronischehandtekening.html Published 1KbHTMLView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.