ITEM METADATA RECORD
Title: Lettres Persanes 13: Res publica en rechtsstaat: vrijheid in een onvolmaakte samenleving. Pleidooi voor een functionele (niet te bevlogen) grondwet voor Vlaanderen
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: Mar-2009
Publisher: Tjeenk Willink
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie issue:1 pages:50-59
ISSN: 0168-9088
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.