ITEM METADATA RECORD
Title: Van Oerknal tot Mens - Een Trilogie over Kosmos, Aarde en Leven
Authors: Waelkens, Christoffel
Sintubin, Manuel
De Groef, Bert
Roels, Peter
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Abstract: Na 13,7 miljard jaar kosmische geschiedenis, 4,5 miljard jaar aardse geschiedenis en 3,8 miljard jaar geschiedenis van het leven op aarde, leggen sterrenkundigen, aardwetenschappers en biologen steeds meer puzzelstukken samen van dit wonderlijke verhaal. Het is het verhaal over hoe de bouwstenen voor aarde en leven in sterren worden aangemaakt, over hoe aarde en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de werking van deze levende planeet, over hoe de buitengewoon rijke biodiversiteit is kunnen tot stand komen. In deze trilogie wordt vanuit het standpunt van deze drie wetenschapsdisciplines de wereld om ons heen in beschouwing genomen. En telkens worden we geconfronteerd met dezelfde vragen als “wie zijn we?”, “waar komen we vandaan?” en “wat brengt de toekomst”. Het antwoord dat de natuurwetenschappers op deze vragen kunnen geven, is tezelfdertijd zeer verrassend maar ook ontzettend ontluisterend.
ISBN: 978-90-334-7754-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Animal Physiology and Neurobiology Section - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.