ITEM METADATA RECORD
Title: De Biologie van Seks
Authors: De Groef, Bert
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Abstract: In de seksuologie wordt vooral aandacht besteed aan psychologische en medische aspecten van seks. In dit boek willen we een andere zijde belichten, namelijk de biologische en evolutionaire achtergrond van het fenomeen. Voortplanting is immers een van de meest fundamentele biologische processen. Het zorgt voor de overdracht van genen van de ene generatie naar de volgende en is zo verantwoordelijk voor het in stand houden van het leven. Maar seks is niet de enige manier waarop een organisme zich kan voortplanten. Het is zelfs ronduit verwonderlijk dat seksuele voortplanting, met alle nadelen en kosten die eraan verbonden zijn, ooit is kunnen evolueren tot de meest verspreide voortplantingswijze in het dierenrijk. In een eerste deel van dit boek bekijken we seksuele voortplanting in (biologisch) detail en gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag welk voordeel seks biedt boven aseksuele voortplantingswijzen. In de overige delen van het boek gaan we na hoe het komt dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen. Hierbij beroepen we ons op studies uit de genetica, de embryologie en de neurobiologie die ons een idee geven over het ontstaan van geslachtsverschillen binnen de ontwikkelingsperiode van een individu, maar ook op data uit de evolutiebiologie en de gedragsecologie, die de oorzaken eerder zoeken over een langere termijn, in termen van evolutionaire fitness. Niet alleen zullen we ons verbazen over de prachtige adaptaties die dieren ontwikkelden om zich voort te planten, we krijgen meteen ook een verrassende kijk op aspecten van ons eigen gedrag...
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Animal Physiology and Neurobiology Section - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.