ITEM METADATA RECORD
Title: De juridisering van sociale verhoudingen van de negentiende eeuw tot vandaag
Authors: Storme, Matthias Edward
Issue Date: 2006
Publisher: Koninklijke Academie Wetenschappen Letteren en Schone Kunsten van België
Host Document: De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw pages:27-75
ISBN: 9065690271
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
juridisering.htmlwebpage table of contents Published 4KbHTMLView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.