ITEM METADATA RECORD
Title: Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk belang - in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk
Authors: Storme, Matthias Edward # ×
Issue Date: 1996
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Notarissen vol:60 pages:7-24
ISSN: 1373-0479
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.