ITEM METADATA RECORD
Title: De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit overeenkomst en andere persoonlijke rechten : zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en aanverwante leerstukken
Authors: Storme, Matthias Edward
Issue Date: 1995
Publisher: Vlaams Pleitgenootschap Brussel
Host Document: Overeenkomsten en derden: de externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-medeplichtigheid pages:111-189
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
3medeplichtigheid.htmlwebpage table of contents Published 5KbHTMLView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.