ITEM METADATA RECORD
Title: Voorstelling van zitdansjes voor demente bejaarden in het kader van “Effect van intensieve kinesitherapie op gedragsproblematiek en cognitief functioneren van patiënten met milde tot matige dementie van het Alzheimer Type”
Authors: Van de Winckel, Ann #
Issue Date: 18-May-2001
Conference: Studiedag Opleiding Ergotherapie: Dementie en depressie bij ouderen: verwantschap en verschillen in zorg, omgang en activiteit. location:Hogeschool Parnas, Brussel date:18 May 2001
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Department of Rehabilitation Sciences - miscellaneous
Research Group for Neuromotor Rehabilitation
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.