ITEM METADATA RECORD
Title: Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen
Authors: Andries, Ken
Bernauw, Kris
Claeys, Stijn
De Dier, Stijn
del Corral, Julie
Destrycker, Ariane
Devroe, Wouter
Dursin, Eric
Heeb, Christine
Lombart, André
Naeyaert, Pieterjan
Sagaert, Vincent
Terryn, Evelyne
Editors: Terryn, Evelyne
Naeyaert, Pieterjan
Issue Date: 2009
Publisher: die Keure
Series Title: Recht en Onderneming vol:33
Conference: Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen edition:1 location:Kortrijk date:11 June 2009
Abstract: Dit boek bevat zowel bijdragen over het gemeen verbintenissenrecht, meer bepaald over de duur, duurzaamheid en beëindiding van contractuele relaties (K. ANDRIES) en over contractuele bedingen in verband met de opzegging, verlenging en vernieuwing (J. DEL CORRAL en V. SAGAERT), maar ook de kwalificatieproblemen bij de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen (P. NAEYAERT en E. TERRYN) en ten slotte nog tal van specifieke bijdragen over de beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen, zoals de handelsagent (E. DURSIN), handelsvertegenwoordiger (P. NAEYAERT), makelaar (C. HEEB), commissionnair (K. BERNAUW), concessiehouder (A. DESTRYCKER), franchisehouder (S. CLAEYS en A. LOMBART). Ten slotte komt ook een mededingsrechtelijke analyse van de werking en het einde van agentuur- en distributieovereenkomsten aan bod (S. DE DIER en W. DEVROE).
ISBN: 9789048604203
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Centre for Methodology of Law
Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
Research Unit Economic Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.