ITEM METADATA RECORD
Title: The History of the Diadochoi in Book XIX of Diodorus Siculus' Bibliotheca Historica. A Historical and Historiographical Commentary.
Authors: Meeus, Alexander
Issue Date: 16-Dec-2009
Abstract: Diodorus van Sicilië schreef in de 1ste eeuw v.C. een wereldgeschiedenis in 40 boeken, waarvan minder dan de helft bewaard bleef. De boeken XVII I tot XX vormen de belangrijkste bron voor het tijdperk van de diadochen , de onmiddellijke opvolgers van Alexander III de Grote van Macedonië († 323 v.C.). De toen ontstane machtsverhoudingen zouden het oostelijk Mid dellandse-Zeegebied in de volgende driehonderd jaar blijven beheersen. I n boek XIX behandelt Diodorus de scharnierperiode tussen 317 (moord op P hilippos III) en 310 (moord op Alexander IV), toen Antigonos en Eumenes om de macht in Azië streden en Polyperchon en Kassandros in Europa. Nada t de strijd respectievelijk in het voordeel van Antigonos en Kassandros was beslecht, ontstond een coalitie van alle belangrijke diadochen tegen Antigonos, die te nadrukkelijk naar de oppermacht in het Alexanderrijk streefde. Tegelijkertijd werd het koningshuis feitelijk buiten spel geze t. De bedoeling van dit project is de tekst van de diadochengeschiedenis in boek XIX grondig en systematisch te bestuderen, zowel vanuit historiogr afisch als vanuit historisch oogpunt. Voor het eerste aspect gaat het om Diodorus’ bronnen en de tendensen die daarin reeds aanwezig waren, om z ijn historische methode en om zijn plaats binnen het genre van de univer sele geschiedenis. Van cruciaal belang is daarbij de vraag naar de mate waarin Diodorus zijn materiaal op een originele manier verwerkte. Het historiografisch luik van het project vormt de basis voor het histor isch onderzoek van de opgegeven periode, waarbij ook de nodige aandacht zal worden besteed aan de problematische chronologie. Hiervoor zal Diodo rus’ tekst worden geconfronteerd met de andere literaire (o.m. Plutarchu s, Justinus, Nepos, Appianus) alsook met de epigrafische, numismatische en archeologische bronnen. Naast de Griekse en de Romeinse bronnen speel t ook het oosters materiaal een belangrijke rol.
Table of Contents: Preface

Introduction
1. Subject and Method
2. Diodorus and His Work
2.1 Diodorus’ historiographical practice
2.2 Language and Style
2.3 The Text of Book XIX
3. The Problem of the Sources
3.1 The Lost Primary Authors
3.1.1 Hieronymus of Kardia
3.1.2 Duris of Samos
3.1.3 Diyllos of Athens
3.2 Diodorus’ Sources for the History of the Diadochoi
4. Successor History in Book XIX: the Main Problems
4.1 The Chronology of the Years 317-310
4.2 The Macedonians and the Argead Dynasty
4.3 The Territorial Ambitions of the Diadochoi

Commentary

Bibliography

Appendix 1: Maps
Appendix 2: Battle Diagrams
Appendix 3: Textual Variants
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Ancient History, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Meeus_verhandelingdefinitief.pdf Published 23848KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.