ITEM METADATA RECORD
Title: Diabeteseducatie door thuisverpleegkundigen. Ervaring en beleving van patiënten en verpleegkundigen
Authors: De Vliegher, Kristel ×
Paquay, Louis
Verstraete, S
Wouters, R
Van Gansbeke, H #
Issue Date: Jun-2008
Series Title: Huisarts Nu vol:37 issue:5 pages:261-266
Abstract: Hoe ervaren diabetespatiënten en -verpleegkundigen de educatieprogramma's die sinds enkele jaren in ons land gevolgd kunnen worden? Gaan patiënten na de educatie op een andere manier met hun ziekte om? Verbetert de therapietrouw? Hoe verloopt de samenwerking in de eerste lijn? En zijn er belangrijke knelpunten?
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Academic Centre for Nursing and Midwifery
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.