ITEM METADATA RECORD
Title: Participatie door patiënten en mantelzorgers aan de preventie van doorligwonden in de thuiszorg
Authors: Paquay, Louis # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:63 issue:23 pages:1161-1168
Abstract: De inbreng van de patiënt en zijn informele verzorgers is belangrijk om in de thuiszorg op doeltreffende wijze doorligwonden te voorkomen. Hoewel in België sinds enkele jaren een richtlijn voor de preventie van decubitus publiek beschikbaar is, bestaat er weinig aangepaste informatie voor patiënten en mantelzorgers. Educatie van patiënten over de preventie van decubitus veronderstelt dat men eerst de behoefte aan informatie inschat. Verder maakt men best gebruik van eenvoudige taal, en wordt de educatie gestructureerd en in stappen aangeboden met behulp van aangepaste media. De hulpverlener tracht ook te bekomen dat de patient actief deelneemt aan de decubituspreventie en evalueert of de patiënt de aangeleerde technieken en methoden kent en zelf kan uitvoeren. De verschillende items van de instructiefolder van het Wit-Gele Kruis worden beknopt toegelicht.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.